Garantii ja hoolduse tingimused

Insplay pakub sarnaseid garantii- ja hooldustingimusi, mida pakuvad kõik mänguasjade ja tehnikamüüjad.

Raha tagasi garantii

Kui selgub, et ostetud kaup ei sobi, siis on eraisikul võimalus 14 päeva jooksul tellimusest taganeda. Toimeta meile vigastamata ja kasutamata originaalpakendis toode ja saad tasutud raha tagasi.

1. Täida taganemisavaldus

Toote tagastamiseks palun saada meile kirjalik teade e-posti teel haridus@insplay.ee, milles too kindlasti ära:

 • tagastatava toote nimi;
 • tellimuse või arve number;
 • põhjus;
 • pangakonto number ja selle valdaja nimi, kuhu raha tagasi kanda.
2. Tagasta toode

Tagasta meile kasutamata ja kahjustamata füüsilised tooted koos pakendiga esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse saatmisest. Tooted võid tuua Insplay esindusse või saata aadressile: OÜ Rekato, Paavli 2a, 10142 Tallinn.

Toote tagastamise saatmiskulud katab tagastaja.

3. Kanname raha tagasi

Raha kanname tagastatud toote eest Sinu arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates tagastatud kauba kättesaamisest ja seisundi hindamisest, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul.

Tagasi ei maksta tellitud kauba transpordikulu.

Täpsemad tingimused leiad meie kasutustingimuste lehelt ja küsimuste korral võta ühendust haridus@insplay.ee või 650 0005.

Garantii kehtivus

Insplay garantiitingimused vastavad Euroopa Liidu headele tavadele ja Eesti tarbijakaitse seaduse parimatele praktikatele.

Garantii üldised tingimused
 • Eraisikute puhul vastutame kaubal ilmnevate puuduste eest kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest.
 • Äriklientide, haridusasutuste ja huviringide puhul lähtume tootja poolt antud ühe aastasest garantiiajast.
 • Kaubaga kaasas olev aku on kulumaterjal, mistõttu on akude garantiiaeg reeglina kuus kuud. Aku tegelik mahutavus väheneb laadimistsüklite arvust.
 • Garantii aluseks on arve, mis tõestab kauba ostu OÜ Rekatost.
Garantiitöödega seotud sammud ja tegevused
 1. Kirjelda tootega seotud probleemi garantiiremondi ja hoolduse päringuvormi kaudu.
 2. Insplay võtab Sinuga ühendust ja selgitab e-maili või telefoni teel välja, kas toode vajab füüsilist ülevaatust, diagnostikat ja analüüsi. Kui probleem on põhjustatud toote valest kasutamisest või teadmatusest, siis soovitab Insplay võimalikke lahendusi.
 3. Kui Insplay leiab, et toode vajab füüsilist ülevaatust, diagnostikat ja probleemi analüüsi, siis tuleb toode saata meie esindusse OÜ Rekato, Paavli 2a, Tallinn 10142.
 4. Sõltuvalt toote seisundist ja korrasolekust teeme kliendile ettepaneku toote parandamiseks, asendamiseks, raha tagastamiseks või leiame muu kliendile sobiva lahenduse.
Garantiiga seotud kulud
 • Kui toode on vigane, siis maksab toote parandamise või asendamise kulud kehtiva garantii puhul Insplay.
 • Kui Insplay ei ole vastutav tootel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest või seadme remontimine ei ole võimalik, siis tasub diagnostika ja analüüsi kulud klient.
 • Kui toode on garantii korras parandatav või asendatav, siis katab parandatud või asendatud toote saatmiskulud Insplay. Samuti kompenseerib müüja vigase toote garantiiülevaatuseks saatmise kulu.
 • Kui eraklient esitab garantiihoolduse päringu 6 kuu jooksul tootele, millele peale diagnostikat ja analüüsi viga ei ilmnenud, siis katab diagnostika ja analüüsi kulud Insplay.
 • Kui eraklient esitab garantiihoolduse päringu 6-24 kuu jooksul tootele, millele peale diagnostikat ja analüüsi viga ei ilmnenud, siis katab diagnostika ja analüüsi kulud ostja.
 • Garantiiväliste toodete puhul tuleb kliendil diagnostika ja analüüsi eest tasuda ka siis kui tootel viga ei tuvastata ning toode vastab tootja tehnilisele kirjeldusele.
Pretensioonid ja vaidluste lahendamine
 • Kirjelda tootega seotud probleemi garantiiremondi ja hoolduse päringuvormi kaudu.
 • Pretensioon tuleb esitada eesti keeles. Palun kirjelda tootel esinev puudus või viga võimalikult arusaadavalt ja täpselt.

Garantii ei laiene toodetele või kaotab kehtivuse

Toote seisukorra ja vastutuse selgitamisel toetume meie hooldustehnikute ekspertiisile. Garantiiremondi hindamisel alustame seisundi hindamisest, diagnostikast ja analüüsist.

Kui analüüsi etapi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud mõnest allpool toodud tegurist, siis tootele garantii ei laiene ja pakume selle parandamiseks tasulist remonti.

Tasuta garantii ei kehti toodetele
 • Kui toode on ostja poolt tahtlikult või tahtmatult kahjustatud või probleem tuleneb toote tavapärasest kulumisest.
 • Kui seadet on hooletult või valesti kasutatud, toode on valesti hooldatud ja seda on remontinud volitamata või kõrvaline isik.
 • Kui klient ei suuda tõestada tootel olevat viga või puudust või kui Insplay tõestab, et toote puudused ja vead on tekkinud kliendi süül.
 • Kui tegemist on puudustega, mis on kliendile enne seadme ostmist Insplay poolt teatavaks tehtud. Näiteks klient ostis soodushinnaga kasutatud toote.
 • Kui toode on kahjustatud välisteguritest: äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumine, niiskuse- ja vedelikukahjustused ja mehhaanilised vigastused.
 • Kui seadmesse on installeeritud vigane ja tootja poolt mittetoetatud tarkvara.
 • Kui tootelt on eemaldatud, rikutud või vahetatud: seerianumber, kontrollkleebis või markeeriv kleebis.

Tasuline remont ja hooldus

Insplay teostab enamikele meie pakutavatele toodetele hooldust ja remonti.