Õpiloo koostamise juhend 📑

Õpiloo vormistamisel lisa järgnev info:

 1. Õpiloo nimi
 2. Autor - nimi ja asutus
 3. Õpilaste vanus- või haridusaste
 4. Tegevuse kestus
 5. Vahendid - robot ja muud kasutatud vahendid
 6. Tegevuse eesmärgid - milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade eesmärke õpilugu toetab
 7. Tegevuse kirjeldus - sissejuhatav tegevus, põhitegevus ja kokkuvõttev tegevus
 8. Kodutöö (kui anti õpilastele)
 9. Hindamisvõimalused
 10. Õpilaste ja/või õpetaja arvamus ja tagasiside tunnist
 11. Fotod või eelistatult video tegevuse kohta (õpilaste näod võivad olla varjatud)
 12. Lisaviited õpetajatele või kasutatud materjalidele
 13. Kui laenutasid vahendid läbi Insplay laenutusprogrammi, siis lisa juurde hashtagid #insplay #robootikalaenutus
Insplay haridus - Õpiloo loomise juhend, näidis õpiloo tegemise jaoks

Hea õpiloo praktika 👉

Tutvu eeskujuliku näitega, kuidas oma õpilugu postitada.

Kertu Abras laenutas Insplayst Intelino nutirongi ja Ozobot Bit+ roboti ning jagas oma õpilugu Robootika lasteaias grupis.