Taganemisavaldus

Täitke ja tagastage käesolev avaldus e-postile haridus@insplay.ee üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda!

Lepingust taganemise avaldus

Insplay, Rekato OÜ, 10412 Tallinn, Harjumaa, Eesti

E-posti aadress: haridus@insplay.ee

 

Käesolevaga taganen lepingust, mille eseme(te)ks on tellimuse ................................ (tellimuse number) alusel ostetud toode/tooted:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tellimuse olen kätte saanud .... / ..... / ................ (kuupäev, kuu, aasta)

Kliendi nimi:

Kliendi aadress:

Kliendi allkiri

(kui käesolev avaldus esitatakse paberil)

Kuupäev