ClassVR virtuaalreaalsuse peaseadmete kasutamine - ookeani maailm koos haiga

Virtuaalreaalsus

Haridusele suunatud sisuga virtuaalreaalsuse ja liitreaalsuse terviklahendus

Virtuaal- ja liitreaalsuse tehnoloogiates nähakse haridusvaldkonna jaoks suurt potentsiaali. Nii virtuaal- kui ka liitreaalsus võimaldavad õpitavat visualiseerida ja aitavad seetõttu saavutada paremaid tulemusi näiteks keerukate objektide ja (abstraktsete) protsesside või olukordade tundmaõppimisel.  

ClassVR Bioloogiatunni õppematerjalid - süda
 • Avantise loodud ClassVR peakomplektid on innovaatilised haridusele suunatud virtuaalreaalsuse ja liitreaalsuse terviklahendus.
 • ClassVR portaal sisaldab tuhandeid materjale, mida on õpetajatel mugav kasutada kõikides ainetundides. Materjalikogu kasvab pidevalt. Valikus on 360-kraadised pildid, 360-kraadised videod, 3D mudelid (liitreaalsus) ja stseenid, kus on võimalik ringi liikuda. Kõik materjalid on jagatud kategooriatesse, märgistatud erinevate otsingusõnadega ning jagatud õppeainete järgi - kõik selleks, et otsing oleks võimalikult lihtne.
 • Lisaks on koostatud 10 eestikeelset tunnikava, et alustamine võimalikult lihtsaks teha. Tunnikavad sisaldavad endas QR koodi, mille tulemusena jõuavad õiged materjalid koheselt peaseadmesse. Lisaks ideid, mida õpilastega koos teha erinevates ainetundides. 

 • ClassVR keskkonnas olev materjal ning enda materjalikogu võimaldab peakomplekte kasutada kõikides ainetundides.
 • Õpetajatele mõeldud portaal võimaldab kiirelt ja lihtsalt jagada korraga tunnikava kõikidesse peaseadmetesse ning kontrollida, mida õpilased vaatavad.
 • Võimalik programmeerida 3D-mudeleid, luua oma 3D-maailm, lisada oma pilte ning videoid. Võimalused on lõputud - õpilased saavad näiteks luua interaktiivse virtuaalse näituse muuseumis, avastada füüsikat ning rakendada oma programmeerimisoskusi, et need maailmad ellu äratada. 
Image 1 Image 2

 

ClassVR on loonud õpetajatele eraldi portaali kus on võimalik kontrollida kõikide peaseadete sisu paari lihtsa hiirekliki abil. Õpilased saavad erinevaid stseene, videoid ja pilte uurida vaid siis kui õpetaja on selleks loa andnud. Kui luba ei ole, vaatavad kõik seda, mida õpetaja näidata soovib. 30 peaseadme kontrollime üheaegselt ei ole kunagi olnud nii lihtne. See annab kindlustunde, et õpilased kasutavad peaseadmeid eesmärgipäraselt ning läbiviidav tund täidab oma eesmärgi. 

ClassVR taustapilt - sinine taust, inimene ajuga

"Kui kuuled uut informatsiooni, siis kolm päeva hiljem suudad sellest meenutada 10%. Lisa sellele informatsioonile pilt, ning kolm päeva hiljem suudad meenutada 65% infost.

Teksti puhul on vajalik ise sõnu ja lauseid tõlgendada ja anda neile tähendusi, mis jällegi eeldab aega ja võimalust süveneda. Meie aju näeb sõnu mitmete pisipiltidena ja me peame suutma need tekstist eraldada."

- John Medina

ClassVR peaseadmed klassiruumis - õpetajate koolitus

Miks kasutada virtuaalreaalsust klassiruumis? 

 • Õpilased õpivad paremini läbi kogemuse
 • Virtuaalreaalsusel on võime inspireerida. Võimalus külastada maagilisi paiku klassiruumist lahkumata jätab kustumatu mälestuse.
 • Virtuaalreaalsus julgustab loominguliselt mõtlema. Kaasahaarav kogemus, mida VR pakub, laseb laste fantaasia ja kujutlusvõime lendu.
 • Virtuaalreaalsus hariduses loob koostöötamise oskuse. Pärast peaseadmetes nähtut on õpilastel põnev üksteisega kogemusi jagada ning lisaks ühistele vestlusteemadele on hea lisada juurde käeline tegevus. 
 • Virtuaalreaalsus haarab õpilasi ning suurendab huvi õppimise vastu. Klassikalised õppemeetodid tekitavad noortes igavust. Virtuaalreaalsus püüab aga õpilaste tähelepanu ning muudab tunnid meeldejäävaks.
ClassVR õpetajate koolitus - Õpetajad kasutavad ClassVR peaseadmeid ning avastavad virtuaalreaalsuse maailmat

Miks ClassVR?

 • ClassVR portaalis on õppematerjalid iga ainetunni jaoks igale vanuseastemel.
 • Eestikeelne õpetajaportaal ja eestikeelsed tunniplaanid. Tunniplaanid  annavad hea sisendi lõimitud õppesse, ehk kuidas samu õppematerjale saavad kasutada nii loodusõpetuse, füüsika, eesti keele kui ka kehalise kasvatuse õpetaja. 
 • Virtuaal- ja liitreaalsuse (VR ja AR) terviklahenduse õpetajaportaal sisaldab tuhandeid õppematerjale ning võimaldab õpetajal mugavalt hallata kõiki peaseadmeid samaaegselt.
 • Võimalus programmeerides luua oma oma virtuaalmaailmad, lisada oma tehtud pilte ning videosid.
 • Suur globaalne kasutajaskond, kes jagavad oma loodud esitlusloendeid. ClassVR on  spetsiaalselt haridusele suunatud pidevalt arenev ja õpetajate poolt loodud sisuga virtuaalreaalsuse lahendus. 

Õpetajate kogemuslood kasutades ClassVR-i

ClassVR ja Avantise Maailm on minu kui õpetaja jaoks olnud üks uuenduslikumaid ja tõhusamaid lahendusi nii üldhariduses kui ka huvihariduses.

ClassVR-i uuenduslik lähenemine haridusse läbi liit- ja virtuaalreaalsuse, annab tavalises klassiruumis õpilastele võimaluse näha ja kogeda tunni teemasid täiesti uuel tasemel, alustades 360 foto ja video ekskursioonidest lõpetades 3D mudelite ja interaktiivsete 3D keskkondadega. ClassVR prille ja keskkonda kogu tunni ja tegevuste haldus on tehtud õpetajale kiireks ja lihtsaks, kasutades seadmete ja materjalide sünkroniseerimist ja juhtmevabat juhtimist. Lisaks olemasolevale haldustoele pakub ClassVR järjest uuenevaid materjale, kattes kogu haridussüsteemi teemad ja natuke ka meelelahutust.

Ken Tilk - Pernova Hariduskeskuse õpetaja

Ken Tilk

Pernova Hariduskeskus

Ajaloo tunnis õppisid lapsed Vana-Egiptust. Tunni käigus tutvusid lapsed ClassVR töölehega hauakambri sisemusest. Peale VR kogemust meisterdasid lapsed savist kanoobid ning joonistasid sinna peale hieroglüüfid.  Väikeklassi õpetaja aitas luua lastel virtuaalreaalsuses turvalise keskkonna ning kui laps vajas rahunemiseks oma paika, oli hea kasutada loodud keskkonda selle jaoks.

Natalia Ivanitsestva - Avatud Kooli õpetaja

Natalia Ivaništseva

Avatud Kool

Virtuaalreaalsuse kasutamine tunnis tekitab õpilastel rohkelt VAU momente. Eriti on meeldinud algklassi õpilastele Päikesesüsteemi ja kosmose temaatilised õppekeskonnad. Need sobivad täpselt 2. ja 4. klassi õppekavaga kokku. Eriti äge on ka see, et õpilased saavad litsentsi olemasolul luua ise õppematerjale või lihtsalt arendada oma programmeerimisoskust kasutades CoSpaces rakendust.

Nils Suhov - Lagedi Põhikooli arvutiõpetaja, informaatikaõpetaja

Nils Suhov

Lagedi Kool

 • ClassVR virtuaalse koolitunni visualiseerimine - bioloogia, süda

  Demo

  Tule tutvu ClassVR lahendusega Insplay koolitusklassis

 • ClassVR virtuaalreaalsuse peaseade

  Hangi omale lahendus

  Vaata tooteid meie e-poes

ClassVR Eduverse maailm - Virtuaalreaalsuse maailm ClassVR peaseadme kaudu

Eduverse

Eduverse on virtuaalne metaversum, mis annab võimaluse avastada klassiruumis või läbi distantsõppe põnevaid stseene koos õpilastega. Õpilasi on võimalik viia päikeselisele rannale, uurida maavärinate tekkimise põhjuseid või avastada savanne. 

Nutikas tehnoloogia võimaldab Eduverse kaudu kasutada mistahes veebi võimaldava seadme kaudu, muutes selle kõikidele kättesaadavaks. 

ClassVR Avantis - Avanti's World maailmakaart

Avantise Maailm

Maailma esimene haridusalane virtuaalreaalsuse teemapark. Teemapark koosneb kuuest erinevast maailmast, mis hõlmavad kõiki õppekava valdkondi. Sadade uurivate stseenidega sukelduvad õpilased ainulaadsesse õppekogemusse.