Bee-Bot ja Ozobot videolugude väljakutse

Bee-Bot koolitus Insplay kontoris - Bee-Bot põrandarobotit kasutatakse isetehtud mattidel - Insplay Haridus

Insplay koostöös Tallinna Haridusameti, HITSA, Tallinna Kullatera lasteaia ja TTS Groupiga kutsuvad osalema Bee-Bot ja Ozobot robotite videolugude väljakutsel. Nutikuu raames toimuva väljakutse eesmärk on julgustada õpetajaid jagama oma Bee-Bot, Blue-Bot ja Ozobot robotite õpilugusid koos videoga, et vahetada häid praktikaid ning toetada haridusrobotite kasutuselevõttu mänguliste õppevahenditena.

Esitatav lugu koosneb kahest osast, mis tuleks postitada Robootika Lasteaias Facebook gruppi.

 • lühivideo pikkusega kuni 2 min, mis tutvustab õpilugu ja selle praktilist kasutamist. Videoklipp tuleks postitada otse grupi seinale või jagada viidet avalikku videokeskkonda nagu YouTube või Vimeo. Oluline on õpiloo sisu ja originaalsus, mitte videos kasutatud tehnilised lahendused ning filmimise kvaliteet. Video võib kajastada ka filmitud lõiku õppetegevusest.
 • kirjalik õpilugu, mis peaks täiendama igat videolugu ja tutvustab selle eesmärki ning kasutuspraktikat. Tutvu õpiloo küsimuste lehe allosas ja lisa vastused videoklipi postituse sisuks.

Tingimused:

 • Väljakutsele algus on 4. aprill ja lugude postitamise tähtpäev 30. aprill kell 23.59.
 • Väljakutsele on oodatud eelkooli tasemele mõeldud õpi- ja videolood nii eesti kui vene keeles.
 • Lugu peab koosnema kahest osast - videolugu ja kirjalik õpilugu
 • Lugu peab põhinema kas Bee-Bot, Blue-Bot või Ozobot robotil.
 • Osaleda võivad kõik Eesti õpetajad ja huviringide juhendajad.
 • Video- ja õpilugude esitamisega annad Rekato AS-ile loa neid hiljem teiste Eesti õpetajatega tasuta jagada. Plaanime nendest koostada õpilugude kogumiku.
 • Võitjad kuulutatakse välja Progetiigri Mängumaratoni finaalis, 20. mail.

Auhinnad:

1 koht

 • 2x Blue-Bot Tactile Reader Starter Pack
 • 2x Ozobot Evo stardikomplekt

  2 koht

  • 1x Blue-Bot Tactile Reader Starter Pack
  • 2x Ozobot Bit 2.0 stardikomplekt

   3 koht

   • 1x Blue-Bot Tactile Reader Starter Pack
   • 1x Ozobot Bit 2.0 stardikomplekt

    Lisaks loositakse igal nädalal osavõtjate vahel välja vaheauhindu.

     

    Žürii:

    • Rainer Rannala, Tallinna Haridusamet
    • Mari-Liis Peets, HITSA
    • Birgy Lorenz, Eesti Informaatikaõpetajate Selts
    • Jana Süving, Tallinna Kullatera Lastead
    • Andres Sirel, Rekato OÜ

    Õpiloo vorm:

    Palun vasta järgnevatele küsimustele oma videolugu Facebooki gruppi postitamisel.

    Video õpiloo nimi:

    Haridusasutuse nimi:

    Autor(id):

    Õpilaste vanus- või haridusaste:

    Tunni kestvus:

    Milliseid vahendeid lisaks Bee-Bot või Ozobot robotile tunni läbiviimisel kasutati?

    Milliseid üld- ja ainepädevusi (sh läbivad teemad) toetab?

    Sissejuhatava tegevuse kirjeldus:

    Põhitegevuse kirjeldus:

    Kokkuvõtva tegevuse kirjeldus:

    Kodutöö (kui on):

    Hindamisvõimalused:

    Õpilaste arvamused tunnist:

    Lisaviiteid õpetajatele või kasutatud materjalidele:

     

    Inspiratsiooniks:

    Väljakutsele võid esitada olemasolevaid õpilugusid koos videoklipiga, aga oled väga teretulnud looma ka uusi. Siin on inspiratsiooniks mõned võimalikud teemad:

    • Eestimaa, maa ja linn
    • Eesti keel ja kultuur
    • Eesti Vabariik 100 (EV100)
    • Loodus (taimed, puud, samblikud, loomad, linnud, kalad)
    • Matemaatiline robot
    • Võõrad maad ja rahvad, kombed
    • Võõrad keeled
    • Loovus, kunst ja käeline tegevus
    • Loogika ja programmeerimine
    • Bitid ja baidid (tehnika meie elus)
    • Muusika ja helid
    • Liikumine ja sport
    • Majandus ja rahamängud
    • Hobid ja ametid

    Vaata lisainfot Robootika Lasteaias Facebooki grupi lehelt www.facebook.com/groups/robootikalasteaias

       

    Jäta kommentaar

    Kommentaarid avaldatakse peale toimetaja kinnitamist.