LEGOPÄEV liidab igas vanuses ehitajaid!

LEGOPÄEV liidab igas vanuses ehitajaid!

Sel aastal on Insplay kaasa löömas ühel vingel perepäeval. LEGOPÄEVAL.

Oleme küll näinud ja kuulnud sellest üritusest, kuid kohal käinud ei ole. Seetõttu uurisime ise, millega täpsemalt tegu on ja mis toimuma hakkab. Jagame seda nüüd teiegagi.

PS. Loe lõpuni, et teada saada Insplay üllatus LEGO-sõpradele!

Mis on LEGOPÄEV, kuidas üldse sellise päeva mõte tekkis?
Legodega ehitamise päeva mõte hakkas idanema juba 6 aastat tagasi. Innustajaks olid meie oma lapsed, kes ehitasid palju ja keda soovisime paremaks treenida. Laste ehitamise kõrvalt kasvas ka enda ehitushuvi. Hakkasime kokku ostma kasutatud LEGO-klotse. Otsisime internetist ideid ja ehitasime koos lastega.  Ühel hetkel kasvasid lapsed juba oma oskustega tugevalt üle pea. Veebist leidsime ka lahedaid lastele mõeldud üritusi, kus oli näha ka palju ägedaid ise loodud ehitisi. Rääkisime sellisest teemapäeva korraldamisest Kolga kooli direktoriga, kes ideega avasüli kaasa tuli. Kõige esimene Legopäev oligi tegelikult koolisisene teemapäev.

Jäite päevaga nii rahule, et otsustasite siis juba suuremalt ette võtta?
Just. Tahtsime rohkemate lasteni jõuda. Le­go­päe­va­ga ta­ha­me in­nus­ta­da lap­si roh­kem ise ehi­ta­ma. Mit­te liht­salt män­gu­hoos, vaid pa­re­mi­ni ja osa­va­malt. Las­tel on pal­ju len­nu­kaid ideid, aga sa­ge­li ei pais­ta need val­mi­nud ehi­tu­sest kui­da­gi väl­ja. Raa­ma­tu­gi kir­ju­ta­mi­sel ei pii­sa ai­nult heast mõt­test – lu­gu tu­leb kaa­nest kaa­ne­ni ka val­mis kir­ju­ta­da. Ta­ha­me­gi, et lap­sed suu­dak­sid oma pöö­ra­sed ideed käe­ga­kat­su­ta­valt rea­li­see­ri­da. Et nen­de ehi­tu­sed esi­me­se puu­te pea­le ära ei la­gu­neks ja neid saaks ra­hu­li­ku sü­da­me­ga ühelt riiu­lilt tei­se­le tõs­ta. Ar­va­me, et võist­lus­mo­ment sun­nib lap­si en­nast na­tu­ke üle­ta­ma. Ko­ha­pea­le on kut­su­tud ka täis­kas­va­nud LEGO-e­hi­ta­jaid, kes oma ees­ku­ju­ga las­te­le näi­ta­vad, ku­hu süs­teem­se aren­gu­ga on või­ma­lik väl­ja jõu­da. Kokkuvõttes ongi see ehk selline “omakasupüüdlik” soov näha, mille ägedaga lapsed hakkama suudavad saada.

Palju Legopäev selle 3 aastaga muutunud on?
Ikka VÄGA palju! Lisaks sellele, et me oleme suuremad ja tegevusi on aina rohkem, on ka laste ehitised läinud järjest paremaks. See ju meie põhieesmärk olnud ongi. Selline laste ehitiste näitus, kus autorid ise oma tööde juures seda tutvustavad, näitab ka teistele väikestele ehitushuvilistele, mida on võimalik LEGOdest teha. On lapsi, kes tulevad juba kolmandat korda. See on meie jaoks on eriti oluline. Järelikult teeme õiget asja.

Legopäeval on suur laste tööde näitus. Saan ma õigesti aru, et nad ehitavad kodus midagi valmis ja toovad seda teistele vaatamiseks, mitte ei tehta kohapeal midagi hindamiseks?
Jah. Lapsed toovad oma kodus ehitatud töö näitusele. Kodus ehitamiseks on ette antud valikteemad, mille alusel laps siis oma töö teeb. Tegelikult on see lausa näitus-võistlus. Võistlus selles mõttes, et parimad saavad ka auhinnad. Võiks ju küsida, et miks peaks neid üldse auhindadega hindama ja et kõik tööd on ju toredad. Eks need ongi. Leiame lihtsalt, et väike motivaator sunnib lapsi ka endid ületama. Laste loovus lõppeb tihti seal, kus ta oma ideed realiseerima hakkab. Me sooviks, et lapsed lisaks lennukatele ideekirjeldustele suudaks ehitada ehitise, mis ei vaja rohkeid lisakirjeldusi, vaid mis on peale vaadates arusaadav.

Teil on seal näitusel ka täiskasvanud legoehitajate looming. Kes need täiskasvanud Legoehitajad on? Kas nad on siis inimesed, kes mängivad veel Legodega?
Kui ehitamist mänguks pidada siis ilmselt jah. Aga tegelikult on nad pigem kunstnikud, ehitajad, arhitektid, insenerid. Nende loomingu materjaliks on aga LEGO klotsid. Üsna sageli on ehitajad, kas kunsti-, inseneri-, või IT haridusega. Lego klotsidest ehitamine nõuab nii visuaalset kui tehnilist silma. Lisaks vajab see sisemist tungi end pidevalt ületada ja paremaks ehitajaks saada. Et luua klotsidega ülidetailseid ehitisi või vastupidi viia mingi konkreetne asi ülima minimalismini – selleks on vaja head kujutlusvõimet ja ruumilist mõtlemist. Täiskasvanud ehitajatest on osad kasvanud LEGO klotsidega mängides aga mitmed on jõudnud LEGOdeni alles täiskasvanu eas. Näiteks laste kõrvalt. Mitmed tegelevad LEGO-hobi kõrvalt ka mudelismiga.
Ja need samad inimesed siis koguvad ka komplekte?  
See on nii ja naa. Osad ehitavad ise ja koguvad komplekte. Teised aga tegelevad ainult kogumisega. Enamasti kogutakse konkreetset sarja või teemat. Mõni kogub ainult LEGO minifiguure. Eks see on nagu iga kogumisega - mingit head vastust, miks neid kogutakse ei olegi. Igal juhul on Legopäev ka kogujatele hea võimalus oma varamult tolm pühkida ja teistele näha tuua. Jagamise rõõm on teatavasti suurim rõõm.
Ilmselt on palju lapsi, kes ei taha või julge oma loomingut teistele näidata tuua, aga samas neile väga meeldib ehitada.  Kas nemad saavad siis kohapeal ka kätt harjutada ja võistelda muul moel?
LEGOPÄEVA põhieesmärk ongi sisustada terve päev nende vingete klotsidega. Erinevad tegevused toimuvad terve päeva vältel. On nii loova ehitamise võistlusi, kui näiteks kiiruse peale väikese komplekti kokku panemine. Kui laps ei taha võistelda, siis ta ei peagi seda tegema. Siis saab ka niisama oma rõõmuks ehitada. Klotse on tõesti palju. Kui aga ka ehitamisest küllalt saab, võib minna joonistamise tuppa ning seal värvida ja joonistada. Ja kui joonistamisestki isu täis, saab filmitoas aega veeta. Pärast filmituba on kindlasti ka kõht juba tühi ning ka selle peale oleme mõelnud ja toitlustamine on kenasti olemas. Täis kõhuga võib vabalt taas ehitama minna. Loomulikult tasub kõik teiste ehitised üksipulgi läbi uurida ja kõik vinged ehitusvõtted meelde jätta.
Aga mida vanemad siis teevad, kui lapsed ehitavad ja mööda võistlusi ja töötubasid ringi rallivad?
Ideaalis näeme, et vanemad  rallivad samamoodi oma lastega ringi.  Uskuge, see lastega teiste tööde vaatamine paneb endalgi silmad särama ja ideed lendama. Olen väga kindel, et paljud vanemad on oma mõttemaailma muutmas – LEGO pole lihtsalt mänguasi.

Tegelikult on meil lapsevanematele ka koolitus, kuidas lapsi ehitamise maailmas toetada. See, kui heaks ehitajaks laps on saanud, on suuresti vanema teene. Kui lapsevanem suunab ja innustab õigesti, siis laps areneb palju jõudsamalt. Kui vanem aga iga nikerdist kiidab või siis iga klotsi peale ütleb, et “jälle on sul kõik laiali” või  “meil on juba küll neid legosid, pole sul midagi juurde vaja” siis õige varsti kaob ka ehitushuvi.

Usun et Legopäevale on publikut tulemas mitte ainult lähikonnast. Mis te arvate, millal tasuks kohal olla?
Eks see kohale tulemine ja kohal olemine sõltub sellest, kuidas jaksu või aega on.
Ma arvan, et 3 tundi kohapeal tegutsemiseks tasuks ikka arvestada, et jõuaks tervele üritusele ringi peale teha ja ka ise käed külge panna.
Oluline on, et kui Sul on kodus üks innukas Legoehitaja, siis tood ta sellele päevale.

Suuremat ja paremat LEGO-teemalist üritust Eestimaalt kindlasti ei leia. Ja võime üsna suure kindlusega väita, et ka mitte Balti riikidest. Mis saaks ühele lapsevanemale parem olla, kui väikese LEGO-sõbra rõõmsad ning tänulikud silmad!

Tule ja naudi lihtsalt seda ägedat maailma!
LEGOPÄEV toimub 9. veebruaril Kolga koolis.

Lisainfo leiad:

https://www.legopaev.ee/ 

Küsimustele vastasid:

Triin ja Mangus Põllmaa

Legopäeva korraldajad

Jäta kommentaar

Kommentaarid avaldatakse peale toimetaja kinnitamist.