littleBits ja Sphero RVR

littleBits ja Sphero RVR

littleBits on auhinnatud elektrooniliste ehitusblokkide platvorm, millega äratada lastes huvi elektroonika vastu ning julgustada looma nii väikeseid kui suuri leiutisi. Värvidega eristatavad elektroonilised moodulid haakuvad hõlpsalt magnetitega ja aitavad muuta keerukad tehnoloogiad lihtsateks ning lõbusaks. Eri komplekte ja ehitusklotse saab omavahel segamini kasutada, mis avab lastele miljoneid võimalusi leiutamiseks. LittleBits julgustab õpilasi mänguliselt lähenedes lahendama elulisi probleeme ning mõtlema välja uusi lahendusi.

littleBits julgustab õpilasi looma nii väikeseid kui suuri leiutisi. “Nende abil saab panna füüsilised esemed liikuma ja elektroonika on tehtud piisavalt lihtsaks, et ka algklassilapsed saavad algtõed selgeks, samas saavad vanemad õpilased ehitada keerulisemaid masinaid,”

littleBitsi komplektid sisaldavad magnetite abil ühenduvaid elektroonilisi komponente, millega kaasata õpilasi 21-sajandi oskuste arendamisele nagu probleemide lahendamine, loov mõtlemine ja koostöö.

littleBitsi komplekte on võimalik ühendada Sphero RVR robotile spetsiaalselt RVR-le mõeldud komplekti abil.

Sphero RVR + littleBits Topper Kit ühendab Sphero ja littleBits tooted lihtsas ja hõlpsasti ligipääsetavas komplektis, mis võimaldab leiutiste loomiseks täielikult ära kasutada komplektis olevaid RVR-i töövõimekust koos littleBits-i kohanemisvõimega.

Sphero RVR on kummiroomikutega auto, mida annab programmeerida Sphero EDU äpiga. Selle külge annab siduda ka kolmanda osapoolte tarkvara (Rasperry PI, Arduino, Micorbit ja Sphero enda little Bitsi). Robotil on erinevad andurid - värviandur, ümbritseva valguse andur, magnetormeeter, kiirendusmõõtur, güroskoop, infrapunaandurid.

Õpilasel on võimalik läbi praktilise näite õppida plokk-programmeerimist, Javascripti. Lisaks sellele saab siduda erinevate ainealaste teadmiste hankimisega. Kuna robotit saab programmeerida nii joonistamise, plokk-programmeerides, kui ka javascripti koodi kirjutades, siis on võimalik kasutada kõikides kooliastmetes.

Jäta kommentaar

Kommentaarid avaldatakse peale toimetaja kinnitamist.