Virtuaalreaalsus ja kogemuse läbi õppimine kujundavad ümber hariduse tulevikku

Virtuaalreaalsus ja kogemuse läbi õppimine kujundavad ümber hariduse tulevikku

ClassVR, virtuaal- ja liitreaalsuse terviklahendus

Veebiseminar "Virtuaalreaalsus Sinu koolis"

16. september kell 15.00-15-45 toimub veebiseminar "Virtuaalreaalsus Sinu koolis" 

  • Tutvustame ClassVR virtuaalreaalsuse peaseadmeid
  • Tutvustame õpetajaportaali sisu - ClassVR keskkonnas olev materjal ning enda materjalikogu võimaldab peakomplekte kasutada kõikides ainetundides.
  • Kuidas on võimalik ise luua programmeerides virtuaalreaalsusmaailm läbi CoSpaces programmi ning kui lihtne on ThingLinki kasutades laadida peaseadmetesse oma pildid ning videod.
  • Kasutamismugavus - õpetaja näeb portaalis, mida õpilased vaatavad ning saab kontrollida peaseadmete sisu paari hiirekliki abil.
Vaata kordust
ClassVR Virtuaalreaalsuse peaseadmete koolitus ja veebiseminar - liitreaalsus ja virtuaalreaalsus õpinguteks kooli - Insplay Haridus

Haridusvaldkonna arengukava panustab Eesti 2035 eesmärkide täitmisse. Haridusvaldkonna arengukava on seotud kõikide Eesti 2035 strateegiliste sihtidega: Eestis elavad arukad, tegusad ja tervist hoidvad inimesed; Eesti ühiskond on hooliv, koostöömeelne ja avatud; Eesti majandus on tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik. Tugeva majanduse alus on haridus. Haridus ongi see alustala, kõige alus.

Inimeste jaoks annab haridus võimaluse uute oskuste omandamiseks, kriitilise mõtlemise ja analüütilise oskuse arendamiseks, majanduslikku heaolusse panustamiseks ja karjääri kujundamiseks. Seetõttu on sellel mõju nii inimesele, ühiskonnale, valitsustele kui kogu maailmale. Paraku ei ole hariduse pakkumise meetodid alati tehnoloogia arenguga sammu pidanud.

Murranguline tehnoloogia

Kiiresti arenev tehnoloogia on koolides ja lasteaedades üha rohkem kättesaadav. Tehnika tundmaõppimisega alustatakse juba lasteaias. Peame kasvatama nooremaid põlvkondi nii, et nad suudaksid tehnoloogia arenguga kaasas käia. Koolid ja ülikoolid on üha enam keskendunud õpilase isiklikule arengule ja mõned tehnoloogiad aitavad seda protsessi kiirendada. Virtuaalreaalsus on eeskujuks ning asendamatu tehnoloogia järgmise põlvkonna õpilastele, see võimaldab õppida läbi kogemuse. Virtuaalreaalsus haarab õpilasi ning suurendab huvi õppimise vastu. See püüab õpilaste tähelepanu ning muudab tunnid meeldejäävaks. Peale peaseadmetes nähtut on suurepärane võimalus arendada õpilaste koostöövõimalust, jagades neile kätte erinevaid rühmatöid, viia läbi arutelusid ning jagada üksteisega oma kogemust. 
ClassVR Virtuaalreaalsuse peaseadmete koolitus Insplay Hariduse kontoris Tallinnas - virtuaalreaalsus koolidele ja haridusasutustele

Uuringud on näidanud, et virtuaalreaalsus mõjutab positiivselt õpilaste õpitulemusi, parandab õpilaste ja õpetajate omavahelist suhtlust nii klassiruumis kui ka väljaspool seda ning võimendab õpilastevahelist koostöö edukust. Virtuaalreaalsus on suurepärane tööriist, mille abil saavad õpetajad õpilasi motiveerida ning luua interaktiivsema õppekeskkonna. Virtuaalreaalsust saab integreerida traditsioonilisse õppetöösse ning seda on võimalik kasutada ka HEV õpilastega.

"Väikeklassi õpetaja aitas luua lastel virtuaalreaalsuses turvalise keskkonna ning kui laps vajas rahunemiseks oma paika, oli hea kasutada loodud keskkonda selle jaoks." Natalia Ivaništševa, Avatud Kool

Virtuaalmaailma programmeerimine

ClassVR teeb koostööd erinevate partneritega, sealhulgas ThingLinki ja CoSpacesiga. Nii on portaali sisu võimalik pidevalt ka ise uuendada. Lisaks olemasolevale materjalile on võimalik luua oma virtuaalreaalsuse maailm, üles laadida oma pildid ja videod ja palju muud. CoSpacesi blokipõhine programmeerimiskeel CoBlocks võimaldab õpilastel luua oma VR-maailmad ning VR-mängud. Loodud materjali peaseadmetesse laadimine võtab aega mõned sekundid. 

 IduEDUl presenteeritud CoSpaces virtuaalne keskkond haridusasutustele ja õpilastele - Insplay Haridus

ClassVR sisu

ClassVR-i kasutades saavad õpilased võrrelda näiteks fossiilide suurust inimestega, siseneda ajaloo või kirjanduse stseenidesse. Näha mis toimub tornaado sees või kuidas seemnest kasvab taim ning mida selleks vaja läheb. Selliseid asju õpiku sees ei ole võimalik näha. Virtuaalreaalsus võimaldab õpilased süveneda teemadesse täiesti uutmoodi ning nende teadmised ja arusaam kasvab juba varajases eas.

“ClassVR ja Avantise Maailm on minu kui õpetaja jaoks olnud üks uuenduslikumaid ja tõhusamaid lahendusi nii üldhariduses kui ka huvihariduses. ClassVR-i uuenduslik lähenemine haridusse läbi liit- ja virtuaalreaalsuse, annab tavalises klassiruumis õpilastele võimaluse näha ja kogeda tunni teemasid täiesti uuel tasemel, alustades 360 foto ja video ekskursioonidest lõpetades 3D mudelite ja interaktiivsete 3D keskkondadega. ClassVR prille ja keskkonda kogu tunni ja tegevuste haldus on tehtud õpetajale kiireks ja lihtsaks, kasutades seadmete ja materjalide sünkroniseerimist ja juhtmevabat juhtimist. Lisaks olemasolevale haldustoele pakub ClassVR järjest uuenevaid materjale, kattes kogu haridussüsteemi teemad ja natuke ka meelelahutust. ” Ken Tilk, Pernova Hariduskeskus

Avantise Maailma ja ClassVR peaseadmeid tutvustav brošüür    

Jäta kommentaar

Kommentaarid avaldatakse peale toimetaja kinnitamist.