Mänguline keeleõpe Tallinna lasteaedades: TADA pilootprojekti kogemused ja õpetajate tagasiside

Mänguline keeleõpe Tallinna lasteaedades: TADA pilootprojekti kogemused ja õpetajate tagasiside

1. aprill kuni 20. mai 2024 toimus pilootprojekt, kus Tallinna Haridusamet, Insplay ja Tallinna Ülikool võimaldasid 20 Tallinna lasteaial proovida ja katsetada TADA tarku raamatuid ja pliiatsit õppetegevustes lastega.

Pilootprojektil oli mitu olulist eesmärki. Esiteks tutvustada veebiseminari kaudu osalevatele õpetajatele ja asutuste juhtkondadele TADA tarkade raamatute ja targa pliiatsi võimalusi laste õppetöös. Teiseks pakkuda võimalust neid vahendeid katsetada nii laste vabamängus kui ka planeeritud õppe- ja kasvatustegevustes rühmades.

Geniuso TADA mitmekeelne rääkiv raamat ja tark pliiats

Tallinna Haridusamet otsustas käivitada pilootprojekti „TADA targad raamatud ja pliiats õppeprotsessis“, et tutvustada ja katsetada uuenduslikke õppemeetodeid lasteaedades. Võimaldasime 20 Tallinna lasteaial katsetada TADA tarku raamatuid ja pliiatsit, et rikastada õppe- ja kasvatustegevusi ning toetada keelekümblust, mis arendab laste sõnavara ja suhtlemisoskusi mänguliste ja interaktiivsete õppematerjalide abil.

Projekti käigus valmis praktiline õppematerjal, kuhu iga projektis osalenud õpetaja lõi õppemängu või õppe- ja kasvatustegevuse kirjelduse, kuidas TADA raamatuid ja tarka pliiatsit kasutada laste kõne arengu toetamisel. Loodud õppetegevustest valmib kogumik, mis avalikustatakse 2024 suvel Insplay Hariduse kodulehel õppematerjalide kataloogis.

“TADA rääkivad raamatud sobivad suhtlemisoskuste ja sõnavara arendamiseks nii kodus, lasteaias kui ka koolis. Uudne lahendus on põnev võimalus laste keeleõppe ja haridusliku kogemuse rikastamiseks,” jagas õppekomplektide maaletooja Insplay tegevjuht Andres Sirel.

Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia õppejõud Elyna Heinmäe ja Kaire Kollom kasutavad TADA raamatut ja tarka pliiatsit õppetöös tudengitega ja tõdevad, et see on mugav, lihtne ja ekraanivaba käega katsutav vahend, mis pakub lapsele interaktiivset võimalust õppida eesti keelt. Seetõttu oli neil ka huvi ning soov osaleda pilootprojektis, kus tegevõpetajad saavad ise TADA raamatuid ja tarka pliiatsit katsetada ning anda sisulist tagasisidet nii vahendile kui ka tegevustele lastega.

Pilootprojekti kokkuvõttes selgus, et lasteaiaõpetajad, kes võimaldasid lastel TADA raamatute ja targa pliiatsiga vabamängus mängida, märkasid laste suurt huvi raamatute ja targa pliiatsi vastu. Samuti pani TADA raamatu ja pliiatsi kasutamine lapsed omavahel suhtlema ning koostööd tegema. Õpetajate sõnul arendas mängimine laste sõnavara ning andis uusi teadmisi. Pilootprojektis osalenud õpetajad tõid välja, et TADA raamatuid ning pliiatsit oli lihtne kasutada ning selle huvitav ja hariv sisu oli põnev nii õpetajale endale kui ka lastele. Õpetajate sõnul on raamatute tugevuseks erinevad teemad, riimid ja laulud ning rohkelt uusi teadmisi.

Mõned näited õpetajate tagasisidest TADA tarkadele raamatule ja pliiatsile:

  • Võlupliiats
  • Kaasahaarav, põnev, lõbus, võimalusterohke;
  • Suurepärane materjal eesti keele õppimiseks ning kõne arendamiseks ja sõnavara rikastamiseks.
  • Hea vahend iseseisvaks õppimiseks;
  • Hariv ja haarav raamat, mis kõneleb ja õpetab. Mis iganes nutiseadmega võrreldes väga kasulik.
  • Raamat, mis õpetab - ava raamat ja avastame koos läbi mängu õppimise imelise maailma :)
  • Nutikas abiline, kes paneb raamatu elama.

Tarku raamatuid on komplektis seitse ning teemadeks: loomad, numbrid, kujundid ja värvid, inimkeha, kodu ja pere, aastaajad, toit.

Tarku raamatuid on komplektis seitse ning teemadeks: loomad, numbrid, kujundid ja värvid, inimkeha, kodu ja pere, aastaajad, toit.

Targas pliiatsis on helifailid, mis hõlmavad üksikuid sõnu, fraase, kirjeldusi, lauseid, riime, mõistatusi ning laule. Õppevahend võimaldab lapsel oma keeleoskust ka iseseisvalt arendada, pakkudes interaktiivset, paindlikku ja tõhusat keeleõppe kogemust.

Lisalugemist, kuidas TADA raamatuid ja tarka pliiatsit õppetegevustes kasutada
www.tarkpliiats.teatoimeta.ee/blog

Tutvu TADA mitmekeelsete raamatute ja targa pliiatsiga siin.

Jäta kommentaar

Kommentaarid avaldatakse peale toimetaja kinnitamist.