Kolmanda RoboMentori lennu osalejate inspireerivad lood

Kolmanda Insplay RoboMentori lennu ülevaade: 16 õpetaja inspireerivad lood

Hiljuti lõppes kolmas Insplay RoboMentor tugiprogrammi lend, kus osales 16 lasteaiaõpetajat. RoboMentor on loodud lasteaedadele haridusrobootika kasutuselevõtmise edendamiseks. Programm pakub õpetajatele vajalikke oskusi ja enesekindlust, et rakendada robootikat igapäevases õppetöös. Osalejate kogemused olid inspireerivad ja täis positiivseid muutusi.

RoboMentor programmi ülesehitus:

 1. Töötoad: Iga kuu toimuvad käed-külge töötoad, kus õpetajad õpivad erinevaid robootikavahendeid lõimitud õppetegevuses kasutama.
 2. Virtuaalsed grupikõned: Kogemuste ja praktikate jagamine ning küsimustele vastamine.
 3. Kogukonna portaal: Ligipääs õppematerjalidele ja suhtlemine foorumis.
 4. Videojuhendid: Õpetajatega koostöös loodud videojuhendid haridusrobootika kasutusvõimalustest.

RoboMentoris osalejate kogemused

Iga osalenud õpetaja sai väärtuslikke kogemusi, mida nad nüüd oma lasteaias rakendada. Loe lähemalt osalejate kogemuslugusid, kus nad jagavad oma muljeid, õppetunde ja robootika ning digipädevuse edendamise plaane.

 • Tallinna Lasteaed Männimudila
  "Robootika on vahva viis õpetada lastele kõiki lasteaias olulisi valdkondi. See annab palju mängulist võimalust üheskoos kasvada ja areneda."
 • Tallinna Lehola Lasteaed
  "Robootiliste vahendite kasutamisel õpib lasteaia laps koostama lihtsamat n. pildilist algoritmi, täitma samm-sammulist tegevusjuhist,  juhtima lihtsamaid robootikaseadmeid, tegema koostööd, lahendama ettetulevaid probleeme, arendama loovust, kriitilist mõtlemist, juhtimist ja digipädevust."
 • Tallinna Lepatriinu Lasteaed
  "Programmis osalemine andis mulle juurde uusi teadmisi robotitega, mida polnud varem katsetada saanud. Sain uusi ideid ja vahvaid õppemänge, mida erinevate digivahenditega läbi viia."
 • Tallinna Linnupesa Lasteaed
  "Haridusrobootika kasutamine lasteaias mitte ainult ei toeta laste kognitiivset arengut, vaid arendab ka nende loogilist mõtlemist, loovust ja probleemilahendusoskusi."
 • Tallinna Magdaleena Lasteaed
  "RoboMentori programmist saadud teadmiste, oskuste ja valmisoleku kaudu saame suunata ja julgustada robootikavahendite teadlikku ja süsteemset kasutamist õppeprotsessi rikastamisel."
 • Tallinna Mardi lasteaed
  Programm oli ülesehitatud “käed külge” meetodil, et kõike mida meile tutvustati- nendega saime ka kohe tegutseda."
 • Tallinna Männi Lasteaed
  "Tuleb mainida, et meie lasteaia õpetajad on juba hakanud aktiivselt kasutama robootikat õppe- ja kasvatustegevuse mitmekesistamiseks isegi sõimerühmades. Eriti populaarne on TTS robotkilpkonn."
 • Tallinna Padriku Lasteaed
  "Haridusrobootika integreerimine meie õppekavasse pole pelgalt moodne suundumus, vaid teadlik ja vajalik otsus, mis aitab meie lastel omandada olulisi digipädevusi ja valmistab neid ette tuleviku väljakutseteks."
 • Tallinna Päikesejänku Lasteaed
  "RoboMentori programmi raames lõime lasteaias haridusrobootika populariseerimise juhtgrupi, kuhu kuuluvad lasteaia juhtkond ja neli õpetajat."
 • Tallinna Rõõmupesa Lasteaed
  "Insplay RoboMentori tugiprogramm on õpetajatele suurepärane võimalus kolleegide toetamiseks ja julgustamiseks, samas ka ideede jagamiseks ning motiveeriva ja kaasaegse õpikeskkonna loomiseks."
 • Tallinna Suur-Pae Lasteaed
  "Meie osalemine Insplay RoboMentor programmis on olnud suurepärane samm edasi laste digipädevuse arendamisel ja õpetajate professionaalse arengu toetamisel."
 • Tallinna Sõbrakese Lasteaed
  "Programmis osalemise peamine eesmärk oli suurendada õpetajate tehnoloogilist kirjaoskust ja pakkuda lastele varajast kokkupuudet robootika ja programmeerimisega. Usume, et see aitab lastel arendada oskusi, mis on vajalikud 21. sajandi maailmas edu saavutamiseks."
 • Tallinna Tuule Lasteaed
  "Lasteaias digipädevuse arendamine on oluline, kuna see valmistab lapsi ette tuleviku digitaalseks maailmaks, kus tehnoloogia on igapäevane osa."
 • Tallinna Veerise Lasteaed
  "Selleks, et juhendada lapsi peame õpetajatena kõigepealt ise saama digivahenditega sinasõbraks. Olenemata vanusest sobivad digivahendid nii õpetajatele kui lastele."
 • Midrimaa Huvikool
  "Meie eesmärk on pakkuda lastele kaasaegset ja motiveerivat õpikeskkonda, mis aitaks neil omandada tulevikuks vajalikke oskusi ja teadmisi."
 • Paide Sookure lasteaed
  "Meie kogemuses on Robomentori programmis osalemise suurim tugevus teooria ja praktika ühendamine. Kõiki õpitud teadmisi saab kohapeal kohe katsetada ning seejärel neid ka rühmatöösse integreerida."

  RoboMentor programmi mõju ja tulevik

  RoboMentor programmi eesmärk on rikastada lasteaedade õppetööd kaasaegsete ja mänguliste õppevahendite abil. Programmi läbimise järel on osalejad enesekindlamad, teavad robootika kasutusvõimalusi praktikas ja suudavad kaasata teisi õpetajaid. Lisaks aitab programm parandada investeeringutasuvust, kuna robootikaseadmeid hakatakse kasutama aktiivsemalt.

  Programmi senised tulemused on olnud muljetavaldavad: 95% tagasisidet andnud osalejatest soovitaksid programmi teistele. Haridusrobootika kasutamise kindlustunne tõusis osalejate seas koguni 80%. 100% lõpetanutest soovitaksid programmi ka teistele õpetajatele ja lasteaedadele, kes soovivad uuenduslikke õppemeetodeid kasutusele võtta.

  Suured tänud peakoolitajatele Jana Süving ja Kertu Abras ja teistele koolitajatele Piret Määr, Elina Karu ja Kaire Kollom parimate praktikate jagamise eest. Tunnustame Tallinna Kullatera lasteaeda toreda koostöö eest 🙌 Täname Tallinna Haridusametit RoboMentori toetamise eest 🙏

  Insplay jätkab õpetajate toetamist ja haridusrobootika edendamist, et arendada uue põlvkonna tulevikuoskusi.

  Järgmine RoboMentori programm alustab sügisel 2024. Tallinna kohad on juba kõik täitunud, aga registreeruda saab Tartus käivituvasse gruppi!

  Vaata lisainfot ja liitu RoboMentoriga Tartus

  Jäta kommentaar

  Kommentaarid avaldatakse peale toimetaja kinnitamist.