TTS hariduskataloog 2022

TTS hariduskataloog 2022

Uued tooted ja ideedekonkurss

TTS uus kataloog on ilmunud ja õpetajad nii koolidest kui lasteaedadest on leidnud juba oma lemmiktooted. Palusime neil kataloogi sirvida ja oma lemmikud leida.

Sirvi kataloogi

Tegevused lasteaeda

Lemmiktoode: Pealeastutavad programmeerimismatid
Mängu nimi: Robot ja programmeerija.

Programmeerijate ülesanne on kõigepealt koguda kokku programmeerimiskaardid. Programmeerimiskaardid on ära jaotatud, 25 edasisuuna kaarti, 25 tagasisuuna kaarti, 15 vasakpööret, 15 parempööret, 10 müürikaarti ja tegevusideedega kaardid. Kaarte hakatakse korjama teatejooksu formaadis (saab lisada ka lisaülesandeid kaardi korjamisele, takistusi jne). Korjata tohib kindlast hunnikust ja kordamööda. Kui kaardid on kogutud, siis näitab õpetaja kaartide kogumise lõpetanud võistkonnale pilti programmeerimise mustrist, mis viib  "roboti" soovitud kohta. Võistkond hakkab platsi keskele moodustama mustrit, nii et see, kelle kaarti mustris vaja läheb jookseb keskele ja lisab oma mustri. Kõige viimasena läbib robot mustri.

TTS Hariduskataloogi toode Pealeastutavad programmeerimismatid - Insplay Haridus

TTS Suur helendav joonistustahvel ja
TTS Õues kasutatavad Big-Point salvestavad nupud

Tartu Lasteaed Pääsupesa
Tegevuses lapsed vanuses 2-7

Teema: Putukad (kinnistav osa)

Lapsed on eelnevalt õppinud tundma erinevaid putukaid.

Õuetegevus big point nuppudega- Eelnevalt vanemad lapsed iseloomustavad oma teadmiste põhjal putukaid ja tekst salvestatakse big point nuppudele.
Õues lapsed kuulavad putuka kirjeldusega salvestust ja nooremad otsivad õige putuka pildi, suuremad lapsed putuka nimetuse, samas kohas asub ka järgmine big point. Noorematele lastele on pildi juures ka erinevad mänguputukad – saab tunnetada materjalide omadusi nt kivist lepatriinu, švammist mesilane.
Rühmategevuses on ülesandeks koostöös joonistada helendavale joonistustahvlile sipelga pesa sisemus ehk sipelgate kortermaja. Selle juures on oluline lastel omavahel läbi rääkida ja planeerida. Lisaks tahvlile võib kasutada rühmas leiduvaid erinevaid vahendeid, millega tööd täiustada.
TTS Hariduskataloogi toode Suur helendav joonistustahvel - Insplay Haridus

TTS Õues kasutatavad Big-Point salvestavad nupud

Haridusasutus: Väike Päike Lasteklubi.

Lemmiktoode: Õues kasutatavad Big-point salevstavad nupud (lk 90)

Tegevus: Orienteerumismäng.
Lastele jaotatakse pildid lasteaia õuealalt. Nende piltide järgi leiavad lapsed õuealalt puntkid ülesse. Igas punktis on üks salvestav nupp ning nupule salvestatud ülesanne (nt on punktis legoklotsid ja ülesanne on ehitada legodest maja). See võimaldab lastel iseseisvalt orienteerumismängu läbida, ehk lapsel ei ole vajalik lugemisoskus. 

Orienteerumismänge saab läbi viia erinevas vanuses lastega, muidugi nooremate lastega peaks õpetaja kaasa liikuma. Õppetegevusse saab lõimida kõiki valdkondi, vastavalt sellele mis parasjagu lasteaias või rühmas fookuses on. Ülesanded punktides võivad olla väga erinevad. Mõnes punktis võib olla näiteks kunsti tegevus- punktis on 1 suur valge paber, kuhu iga orienteeruja peab midagi joonistama (kevadel näiteks kevadlille, millega saab tegevusse siduda ka mina ja keskkonna valdkonna).

TTS Hariduskataloogi toode Õues kasutatavad Big-Point salvestavad nupud - Insplay Haridus

Tegevused kooli

TTS kehalise arengu seadmed ja aktiivsuskaardid, TTS pimendusonni tarvikute komplekt ja TTS Helendavad klotsid.

Porkuni Kool

Lemmiktooted: TTS kehalise arengu seadmed ja aktiivsuskaardid, TTS pimendusonni tarvikute komplekt ja TTS Helendavad klotsid.
Kasutaksin neid kõiki erinevates õppevaldkondades HEV lastega vanuses 7- 17a.

Kuna HEV lastele meeldib väga asju vaadata ja puudutuse teel tunnetada, siis nende vahendite abil saaks luua terve kogumiku õppemänge nagu näiteks värvuste õppimiseks, loendamiseks, erinevate mõistete õppimiseks. Samuti saab nende abil loovalt luua ise jutukesi, kaasates neid vahendeid jutu rääkimisel (HEV lastele väga meeldivad näitlikud vahendid jutu juurde). Ka muusika saatel saab neid vahendeid kasutada, luues loovtantse ja loovalt liikuda või mõnda liigutust jäljendada. Pimendusonni tarvikute abil saaks saaks teha jutu/muinasjutu kuulamise tunde. Helendavate klotside ja kehalise arengu seadmete abil saab luua erinevaid liikumismänge, mis arendavad laste kognitiivseid ja motoorseid oskusi.

Võimalusi neid kolme toodet kasutada õppetöös on väga palju ja kui meil need tooted oleks, siis kasutaksime neid tõenäoliselt pea iga päev.

TTS Hariduskataloogi toode TTS Helendavad klotsid - Insplay Haridus

TTS Nutiaed

Häädemeeste Keskkool
Lemmiktoode: Nutiaed

Nutiaeda pannakse kasvama 7 erinevat taime. Kuna seeme pistetakse Nutiaeda, mitte mulda, siis on hea jälgida kuidas seemnest taim kasvab. Kogu protsess filmitakse üles. Iga päev paneme kaamera salvestama 5-minutiks ning nii valmib seitsme taime kasvamisprotsessist üks õppevideo. Pärast saavad lapsed neid taimi või taime vilju maitsta (piparmünt->tee, till->maitsta/maitsestamiseks, maasikad->söömiseks jne). Lapsed vaatavad valminud videot taimede kasvamisprotsessist ning õpetaja selgitab videos toimuvat, samuti saavad lapsed juurde rääkida, mida nad igapäevaselt nägid Nutiaias. Nii saavad lapsed olla nii tegutseja kui ka uurija ning avastusrollides.

TTS Hariduskataloogi toode TTS Nutiaed taimete kasvatamiseks koolis/lasteaias - Insplay Haridus

 

 

Jäta kommentaar

Kommentaarid avaldatakse peale toimetaja kinnitamist.